فیروز سیر

ژوئن 2021 - فیروز سیر

- بار
درباره STOCK FOOTAGE در فیلم؟

درباره STOCK FOOTAGE در فیلم؟

استوک فوتیج می تواند منبع بسیار خوبی برای فیلمسازان و دارندگان استودیو باشد. در حقیقت ، تقریباً هرکسی که در صنعت فیلم سازی فعالیت می کند ، از اهمیت و اهمیت استوک فوتیج آگاه است و اکثر شرکت های تولید کننده کل کتابخانه فیلم های موجود را در اختیار خود خواهند داشت. حتی اگر قبلاً هرگز از استوک فوتیج استفاده نکرده باشید ، مطمئناً در فعالیت های روزمره خود به صورت آنلاین ، تلویزیونی و […]

- بار
STOCK FOOTAGE در فیلم چیست؟

STOCK FOOTAGE در فیلم چیست؟

استوک فوتیج می تواند منبع بسیار خوبی برای فیلمسازان و دارندگان استودیو باشد. در حقیقت ، تقریباً هرکسی که در صنعت فیلم سازی فعالیت می کند ، از اهمیت و اهمیت استوک فوتیج آگاه است و اکثر شرکت های تولید کننده کل کتابخانه فیلم های موجود را در اختیار خود خواهند داشت. حتی اگر قبلاً هرگز از استوک فوتیج استفاده نکرده باشید ، مطمئناً در فعالیت های روزمره خود به صورت آنلاین ، تلویزیونی و […]